Carbstone Innovation NV

“A valorization route for slags and CO2

 

Carbstone Innovation NV is een kennisgerichte organisatie opgericht met als doel een duurzame oplossing te bieden voor minerale afvalstoffen. Onze technologie zorgt er voor dat deze afvalstoffen getransformeerd worden in grondstoffen en een belangrijke stap gezet kan worden om de uitstoot van het broeikasgas CO2 tegen te gaan. Hiervoor hanteren wij een methode die een totale recuperatie van grondstoffen en energie waarborgt. Onze focus ligt op het produceren van producten voor de bouw, zowel grijze producten zoals straatklinkers en boordstenen maar ook hoogwaardige producten met een hoge sterkte zoals tegels en dakpannen. 

Om dit te realiseren heeft Carbstone Innovation NV een gamma aan technologiën beschikbaar. Om de toepasbaarheid van het carbonatatieproces op grote schaal te bewijzen heeft Carbstone Innovation NV een pilot plant gebouwd in de buurt van Charleroi. Deze pilot plant zal dienst doen als onderzoekscentrum en testfaciliteit voor carbonateren en hoogwaardige metaalrecuperatie. Dit alles kadert in een nieuwe bewustwording om materialen en grondstoffen op een duurzame manier te gebruiken en wordt onderschreven door de Europese Comissie in haar aanbevelingen omtrent "Critical Raw Materials".

Nieuws

news 140204 th

Update bouw pilot plant.

04/02/2014

Lees meer...

news 140129 th

Constructie maalmolen op schema.

28/01/2014

Lees meer...