Kwaliteit en veiligheid

Staalproductie valt niet weg te denken uit onze hedendaagse wereld. Ook niet de aanwezigheid van restproducten. Carbstone Innovation zet zich in om de impact van staalproductie op mens en milieu tot een zo laag mogelijk minimum te herleiden door maximale en efficiënte recuperatie en revalorisatie van restproducten.

Elk proces gaat gepaard met zekere risico’s. Hoe we omgaan met deze risico’s bepaalt in grote mate de vermijdbaarheid. Daarvoor vertrouwen op degelijk geteste procedures, hoogwaardige infrastructuur, hoogtechnologische systemen en degelijk opgeleide en begeleide medewerkers. Hiervoor bezit Carbstone Innovation NV of haar zusterbedrijven over de volgende certificatie die er voor zorgt dat de kwaliteit van onze producten en processen wordt gegarandeerd.

  • Benor certificaat
  • ISO 14001
  • ISO 9001

Verder hanteren wij strenge normen naar milieu en controleren wij onze impact op de omgeving nauwgezet. Onze medewerkers worden opgeleid om hier pro actief mee om te gaan. Zo recupereren wij proceswater om het te hergebruiken en hebben wij recent ook een energie audit doorgevoerd. Naar veiligheid toe worden alle medewerkers hiervoor opgeleid en worden bezoekers gewezen op de wettelijke vereisten bij het betreden van onze terreinen zodoende ongevallen te vermijden.