Over Ons

Historiek

“Carbstone Innovation is het resultaat van 17 jaar visie, innovatie en passie
voor state-of-the art cradle-to-cradle recyclage oplossingen voor de industrie.”

Het team achter Carbstone Innovation NV heeft een achtergrond in het verwerken en transporteren van materialen uit steengroeves in dienst van dijkverstevigingen, wegenwerken en openbare aanbestedingen.  Sinds 1996 zijn TRC en Recmix Belgium, de moederbedrijven van Carbstone Innovation NV actief als transporteur en verwerker van de staalslakken van de inox staalfabrieken in Genk en Charleroi. Slakken zijn een bijproduct van de fabricatie van staal en bestaan hoofdzakelijk uit anorganische mineralen. 

slakkenpot

Figuur: Slakkenpot die wordt gestort

Bij het breken van de slakken werd al snel duidelijk dat deze een aanzienlijke hoeveelheid recycleerbaar metaal bevatten. Recmix Belgium ontwikkelde de technologie noodzakelijk om deze metaalfractie te recupereren en doet dit tot op de dag van vandaag nog steeds. De resterende anorganische fractie wordt hoofdzakelijk ingezet in de wegenbouw (asfalt) en de betontoepassingen.

slakken berg

Figuur: Fines van Inox staalslakken zoals verwerkt bij Recmix Belgium BVBA

In 2004 ontdekte Recmix dat de fijnste restfracties van slakken verharden onder invloed van de beperkte concentratie CO2 in de atmosfeer. Dit proces is gebaseerd op de carbonatatie van het CaO en MgO dewelke in grote hoeveelheden aanwezig zijn in de slak. Onderzoek en ontwikkeling in samenwerking met het VITO leidde tot een gepatenteerd proces waarbij dit natuurlijk proces versneld kan worden om van deze fijne restfractie hoogwaardige bouwmaterialen te maken, en daarbij een milieuvriendelijke oplossing te bieden voor zowel de slak als CO2. Uit deze technologie is Carbstone Innovation NV ontstaan in 2009 met als doel de kennis en competenties van Recmix Belgium BVBA en VITO NV met betrekking tot het carbonateren van slakken te bundelen.

Vandaag is Carbstone Innovation NV een volwaardige dochter van Recmix Belgium BVBA en vertegenwoordigt zij een reeks van technologieën die gericht zijn op het milieuvriendelijk verwerken van secundaire grondstoffen, met als kerncompetentie de carbonatatie van (metaal)slakken. Hiernaast werken wij ook aan de ontwikkeling van de carbonatatietechnologie voor andere grondstoffen, zoals assen, non-ferro slakken en andere minerale afvalstoffen. Wij willen deze technologieën verder ontwikkelen, uitbreiden en toepasbaar maken voor onszelf maar ook voor derden zodoende de maatschappij een kostenefficiënte en milieuvriendelijke oplossing te bieden voor het CO2 probleem.