Over Ons

Mission statement

“Carbstone Innovation zet in op de duurzame valorisatie van metaalslakken en CO2 voor een efficiëntere en milieuvriendelijkere productie van essentiële gebruiksgoederen voor iedereen.”

Carbstone Innovation NV is opgericht met als doel om de technologie rond het carbonateren te ontwikkelen, te promoten en commercieel uit te baten zodoende een wezelijk verschil te maken voor de maatschappij inzake afvalverwerking. In princiepe is het zelfs zo dat we streven om van producten die in het verleden als afval werden bestempeld nieuwe grondstoffen te maken en dus aan maximaal hergebruik ervan. Slakken afkomstig uit de staalindustrie vormen al decennia lang een grote bron van grondstoffen die tot op heden niet ten volle worden benut. Koolstofdioxide, het broeikasgas, is het onderwerp van menig onderzoek omdat het verantwoordelijk wordt geacht voor een globale temperatuursstijging van de atmosfeer.

Door het Carbstone process kunnen van deze twee producten, tot voorheen bestempeld als afval, een duurzaam en innovatief product creeeren dat bijdraagt aan een groenere maatschappij. Carbstone Innovation NV zorgt voor verdere ontwikkeling van de technologie om een steeds betere en efficientere verwerking van CO2 en slakken tot hoogwaardige producten te bewerkstelligen. Ook wordt er verder gekeken naar andere grondstoffen die mogelijks ook kunnen bijdragen tot een groenere economie. Hiervoor onderschijven wij stellig het C2C princiepe: cradle to cradle.

Om deze doelstelling te bereiken moeten we natuurlijk ook samenwerken met allerhande stakeholders: partners, onderzoekers, overheid maar zeker ook omwonenden en het algemene publiek. Wij streven er naar om met respect voor ieder van deze groepen onze activiteiten uit te voeren.