Pilot plant

CARMAT

Onder impuls van het Waalse Marshallplan en binnen de “Pôle Mecatech” (CARMAT project) is Recoval Belgium BVBA (zusterbedrijf van Carbstone Innovation NV) al sinds de zomer van 2013 bezig met de constructie van een volwaardige pilot plant waarin de carbonatatietechniek, zoals gepatenteerd door Carbstone Innovation NV, een centrale rol speelt. In deze plant, gelegen langs de rivier de Samber in het Waalse Farciennes (dichtbij Aperam Carinox) zullen slakken van diverse origine worden behandeld. De functionele doelstelling van de fabriek is door middel van carbonatatie hoogwaardige bouwproducten te maken uit twee restproducten, staalslakken en CO2. Deze twee producten zijn in onbehandelde vorm afvalproducten die door middel van ons procedé opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof voor allerlei toepassingen.

 

carbstoneinnovation pilotplant

Figuur 1: Foto van carbonatatieplant met focus op de maalinstallatie

 

Om voldoende grondstof te voorzien voor het carbonatatieproces is er een innovatieve maalmolen geïntegreerd in de fabriek waardoor we ruwe metaalslakken kunnen verwerken tot enerzijds een fijne fractie (filler) geschikt voor carbonatatie, en anderzijds het aanwezige metaal kunnen recupereren. Deze manier van werken laat toe om zeer nauwkeurig de korrelgrootte en het vochtgehalte van de grondstof te sturen zodoende een optimaal proces te bewerkstelligen. Binnen in de fabriek zullen twee mixers de verschillende grondstoffen (fillers en diverse slakkenzanden) samen met een hoeveelheid water mengen. Dit water zal dienen om de aanwezige CaO te hydrateren en om carbonatatie mogelijk te maken.  De volgende stap is het vormgeven, dat gebeurt met een grote pers. Deze pers kan een brede waaier van stenen maken, zowel hol als vol. Het carbonateren zelf gebeurt in een autoclaaf onder hoge druk en temperatuur waardoor stenen met sterktes van hoger dan 100 MPa mogelijk worden. Dit opent de deur tot een waaier van toepassingen, gaande van klinkers tot industriële bouwblokken.

 

carbstoneinnovation pilotplant graphic

Figuur 2: Schematisch overzicht van carbonatatieproces

 

Het doel van deze plant is tweeledig: het zal voor ons, en onze klanten, de mogelijk geven om op industriële schaal aan onderzoek en ontwikkeling te doen. De stap tussen labo en een productieplant wordt hiermee overbrugd, wat realistische kostenschattingen, procesparameters en doorlooptijden mogelijk maakt. Ten tweede zal deze plant op aanvraag van klanten en partners gebruikt kunnen worden om bepaalde tonnages van slakken efficiënt om te vormen tot bouwblokken. Het is dus een combinatie tussen een productieplant en een O&O plant.

Voor meer informatie kan u steeds contact met ons opnemen